עיריית אשקלון מזמינה מתנדבים להצטרף לכיתות
הכוננות של אשקלון שיהוו מכפיל כוח לכוחות
הצבא והמשטרה הפרוסים בעיר בימי הלחימה.
קריטריונים :
- תושבי העיר
- מסיימי מילואים בעשר השנים האחרונות.
-לוחמים מרובאי 03 ומעלה.
- פרופיל 72 ומעלה.
-העדר רישום פלילי רלוונטי.
- מוכנות להתגייס לצו 8 במילואים ולהיות
זמינים לכל קריאה בשעת חירום.
 
המעוניינים, מגיל 21 ומעלה,ימלאו את פרטיהם
בטופס המצורף ויצטרכו לעמוד בקריטריונים של
המשרד לביטחון לאומי.
תינתן עדיפות לבעלי רישיון נשק.
 
שימו לב :הגשת מועמדות ללא עמידה בכלל
התנאים מעכבת אותנו במציאת המועמדים המתאימים.
במידה ואינך עומד באחד התנאים אנא אל תגיש
את מועמדותך.
אנו מודים לך על ההבנה ושיתוף הפעולה.
 
*אין לפעול באופן עצמאי וללא תיאום עם אגף הביטחון
בעיריית אשקלון מחשש לירי על כוחותינו.
 
אנא סמן (חובה) שדה חובה